Kwaliteitszorg

Wil je het kwaliteitszorgsysteem van jouw stichting, vereniging of school verder verbeteren? Gestructureerd, planmatig en doelgericht werken aan het verbeteren van het onderwijs? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het helder op papier zetten van beleid en verbeterplannen? Heb je iemand nodig voor de uitvoering van een audit of begeleiding van een visitatiecommisie en het opzetten van intervisiegroepen? Dan kan ik van dienst zijn.

Zorg voor kwaliteit en een gezonde professionele cultuur. Dat is waar ik me  als inspecteur primair onderwijs jarenlang voor heb ingezet. Naast het leiden van bestuursonderzoeken en kwaliteitsonderzoeken, was ik ook voorzitter van de werkgroep kwaliteitscultuur en intervisiebegeleider.

Als beleidsadviseur en bestuurssecretaris heb ik veel strategie en beleid ontwikkeld voor organisaties. In die functies heb ik geleerd zaken helder op papier te zetten. Samen onderdeel zijn van de oplossing, werken vanuit de bedoeling en het behalen van concrete resultaten zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. 

Je kan mij onder andere inzetten voor de volgende klussen:

  • Uitvoeren van audits
  • Schrijven van plannen
  • Begeleiden van visitaties
  • Opzetten en begeleiden van intervisiegroepen
  • Verder ontwikkelen van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
  • Sparringpartner voor schoolleiders, besturen en raden van toezicht